BETEGSZABADSÁG, TÁPPÉNZ

2018.júl.05.
Írta: www.cegvezetoknek.hu ÜZLETI TANÁCSADÓ KIS ISTVÁN

TÁPPÉNZ SZOMBAT, VASÁRNAP

A táppénz minden naptári napra jár, ideértve a szabadnapot, a heti pihenőnapot (szombat, vasárnap) és a munkaszüneti napot is.
Nem jár táppénz a keresőképtelenségnek arra az időtartamára, amelyre a biztosított átlagkeresetre jogosult, illetőleg, amely alatt a biztosítás szünetel, munkavégzési kötelezettség hiányában keresetveszteség nincs, továbbá a betegszabadság lejártát követő szabadnapra és heti pihenőnapra, ha az azt követő munkanapon (munkaszüneti napon) a keresőképtelenség már nem áll fenn.

KIS ISTVÁN ÜZLETI TANÁCSADÓ

 

 

 

 

NEM JÁR TÁPPÉNZ

NEM JÁR TÁPPÉNZ
- a keresőképtelenségnek arra az időtartamára, amelyre Ön a teljes keresetét megkapja. Aki keresetének egy részét kapja meg, annak csak az elmaradt keresete után jár a táppénz,
- a keresőképtelenség azon időtartamára, amely alatt a biztosítása szünetel
- ha a munkavégzési kötelezettség hiányában nincs keresetveszteség (fizetés nélküli szabadság),
- a betegszabadság lejártát követő szabadnapra és heti pihenőnapra, ha azt követő munkanapon (munkaszüneti napon) keresőképtelenség már nem áll fenn,
- a gyermekgondozást segítő ellátás folyósításának idejére, (ide nem értve a gyermekgondozást segítő ellátás mellett végzett munka alapján járó táppénzt),
- előzetes letartóztatás, szabadságvesztés tartamára,
- saját jogú nyugdíj folyósításának időtartamára,
- a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a táncművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék folyósításának időtartamára (ide nem értve a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a táncművészeti életjáradék illetve az átmeneti bányászjáradék mellett végzett munka alapján járó táppénzt)

KIS ISTVÁN ÜZLETI TANÁCSADÓ

 

 

 

 

TÁPPÉNZ KÉRELEM BENYÚJTÁSA

A munkavállalónak, a táppénz iránti kérelmét a munkáltatójához köteles benyújtani.

Az egyéni vagy társas vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő, vagy önfoglalkoztató, akkor a székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalához, főváros esetében a XIII. Kerületi Hivatalához (továbbiakban: járási hivatal) forduljon.

Az igénybejelentés napjától legfeljebb 6 hónapra visszamenőleg lehet érvényesíteni a táppénz iránti igényt.

KIS ISTVÁN ÜZLETI TANÁCSADÓ

 

 

 

 

TÁPPÉNZ IDŐTARTAMA

Táppénz az igénylő betegsége miatt a betegszabadságra való jogosultság lejártát követő naptól,
- az igazolt keresőképtelenség időtartamára jár,
- legfeljebb azonban a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt egy éven át, ha a keresőképtelenség ideje alatt a táppénzre jogosult személy munkaviszonya fennáll, rendelkezik legalább egy éves folyamatos biztosításban töltött idővel, és nincs táppénzelőzménye sem (egy évre visszamenőlegesen nem kapott táppénzt), akkor maximum egy évig lehet jogosult táppénzre.

A táppénz minden naptári napra jár, ideértve a szabadnapot, a heti pihenőnapot és a munkaszüneti napot is.

KIS ISTVÁN ÜZLETI TANÁCSADÓ

 

 

 

 

TÁPPÉNZ ÖSSZEGE 2018

A táppénz mértéke a biztosításban töltött időtől, illetve az esetleges kórházi ápolástól függően a napi átlagkereset 60 %-a, illetve

50%-a, a táppénz egy napra eső összege maximumának figyelembe vételével.

A táppénz napi maximuma nem haladhatja meg a minimálbér kétszeresének harmincad részét. Vagyis ebben az esetben a táppénz napi összege 2018-ban legfeljebb 9180 forint.

KIS ISTVÁN ÜZLETI TANÁCSADÓ

 

 

 

 

ÖN KAPHAT TÁPPÉNZT?

A táppénzre jogosultságnak három alapfeltétele van:
- fennálló biztosítási jogviszony,
- a keresőképtelen személy pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett,
- az orvos által megállapított és igazolt keresőképtelenség.

 

 

 

 

KI MEHET BETEGSZABADSÁGRA?

A betegség miatti keresőképtelenség első 15 munkanapjára az általánosan használt kifejezéssel ellentétben nem táppénzt, hanem ún. betegszabadságot vehet igénybe az arra jogosult munkavállaló. A betegszabadság kizárólag a munkavállaló saját betegsége esetén jár.
A munkáltató a munkavállalónak – betegsége miatti – keresőképtelensége esetén naptári évenként 15 munkanap betegszabadságot ad ki.


Év közben kezdődő munkaviszony esetén a munkavállaló a betegszabadság arányos részére jogosult.
Betegszabadságra azok az alkalmazottak jogosultak, akik munkaviszonya a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozik (pl. bt., kft, rt. alkalmazottai, stb.), továbbá jogosultak a betegszabadságra a kormánytisztviselői, állami szolgálati, közszolgálati és közalkalmazotti jogviszonyban álló személyek is.

KIS ISTVÁN ÜZLETI TANÁCSADÓ