TÁPPÉNZ KÉRELEM BENYÚJTÁSA

A munkavállalónak, a táppénz iránti kérelmét a munkáltatójához köteles benyújtani.

Az egyéni vagy társas vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő, vagy önfoglalkoztató, akkor a székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalához, főváros esetében a XIII. Kerületi Hivatalához (továbbiakban: járási hivatal) forduljon.

Az igénybejelentés napjától legfeljebb 6 hónapra visszamenőleg lehet érvényesíteni a táppénz iránti igényt.

KIS ISTVÁN ÜZLETI TANÁCSADÓ