ÖN KAPHAT TÁPPÉNZT?

A táppénzre jogosultságnak három alapfeltétele van:
- fennálló biztosítási jogviszony,
- a keresőképtelen személy pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett,
- az orvos által megállapított és igazolt keresőképtelenség.